: امروز : پنج شنبه ، 08 آبان 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

مهر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

 

نام آزمایش: Cortisol
روش: CLIA
محدوده مرجع:  Before 10  AM : 3.7 - 19.4
After 4 PM      : 2.9 - 17.3
واحد: micg/dL

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط