: امروز : سه شنبه ، 06 فروردین 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free BhCG

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free BhCG

 

نام آزمایش:  Free BhCG

روش:  CLIA

واحد:  ng/ml

محدوده مرجع:

13w 12w 11w 10w Gestational Week
28.4 34.2 40.8 48.2 Median

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط