: امروز : شنبه ، 10 اسفند 1398 ساعت
 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Apolipoprotein B

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Apolipoprotein B

  

نام آزمایش: Apolipoprotein B
روش: Imm.Turb
 محدوده مرجع:

Male: 80-155

Female: 75-150

واحد: mg/dl

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط