: امروز : شنبه ، 10 اسفند 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

مهر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

  

نام آزمایش: ACTH
روش: CLIA
محدوده مرجع: Up to 46
واحد: pg/mL

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط