: امروز : جمعه ، 17 مرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgA

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش  IgA

 

نام آزمایش: IgA

روش: Turbidimetric

واحد:  mg/dl

 محدوده مرجع:

< 1 m : 7 - 94
1 m - 12 m : 10 - 131
1 year to 3 years : 19 - 220
4 year to 5 year : 48 - 345
6 year to 7 year : 41 - 297
8 year to 10 year : 51 - 297
11 year to 13 year : 44 - 395
Adults : 70 - 400

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط