: امروز : چهارشنبه ، 05 مهر 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipid Ab (IgM)(screening)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti Phospholipid Ab (IgM)(screening)

نام آزمایش: Anti Phospholipid Ab (IgM)(screening)
روش ELISA
 محدوده مرجع: Negative       < 12
Equivocal      12-18
Positive         > 18
واحد: U/mL

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط