: امروز : جمعه ، 16 خرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Ceruloplasmin

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Ceruloplasmin

 

  

نام آزمایش: Blood Ceruloplasmin
روش: Enzymatic
 محدوده مرجع: 15-60
واحد: mg/dl   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط