: امروز : شنبه ، 10 اسفند 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ANA

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ANA

  

نام آزمایش: ANA
روش: IFA
 محدوده مرجع: Up to  1/40
واحد: titer   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط