: امروز : شنبه ، 29 تیر 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C3

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C3

  

نام آزمایش: C3
روش: Turbidometry
محدوده مرجع: 90-180
واحد: mg/dl   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط