: امروز : شنبه ، 10 اسفند 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (Total)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (Total)  

  

نام آزمایش: HAV Ab (Total)
روش: ELISA
 محدوده مرجع: Negative : < 0.9
Equivocal : 0.9 - 1.1
Positive : >1.1
واحد: Index

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط