: امروز : جمعه ، 04 مهر 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

 

نام آزمایش: CA-125
روش: CLIA
محدوده مرجع:
Up to 21
واحد: U/mL

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط