: امروز : شنبه ، 06 آذر 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HDV Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HDV Ab

  

نام آزمایش: HDV Ab
روش: ELISA
 محدوده مرجع:
Negative <0.9
Equivocal 0.9 - 1.1
Positive > 1.1
واحد: Index

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط