: امروز : یکشنبه ، 26 مرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgE

نام آزمایش: IgE

روش: ECLI

واحد: IU/ml

 محدوده مرجع:

Neonates: up to 1.5
Infants in 1st year of life : Up to 15
Children 1-5 years : up to 60
Children 6-9 years : up to 90
Children 10-15 years : Up to 200
Adults : Up to 100
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط