: امروز : جمعه ، 07 بهمن 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgM)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgM)

  

نام آزمایش: CMV Ab (IgM)
روش: CLIA
 محدوده مرجع: Negative < 18
Borderline 18 - 22
Positive >= 22
واحد: U/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط