: امروز : شنبه ، 04 خرداد 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab (IgA , IgG)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab (IgA , IgG)

  

نام آزمایش: Anti Endomysial Ab (IgA , IgG)
روش: IFA
 محدوده مرجع: Up to 1/10
واحد: titer   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط