: امروز : جمعه ، 16 خرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Haptoglobin

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Haptoglobin

  

نام آزمایش: Haptoglobin
روش: Turbidimetric
 محدوده مرجع:
0.32 - 1.97
واحد: g/l   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط