: امروز : شنبه ، 10 اسفند 1398 ساعت
پاتولوژی و سیتولوژی

پاتولوژی و سیتولوژی

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

مسئول علمی و فنی بخش:  
خانم دکتر مژگان جیحونیان (هماتوپاتولوژیست)

با همکاری  
خانم‌ها: دکتر ژاله محسنی فر،  دکتر طهرانی و دکتر رزاقی
آقایان: دکتر پورخیاط ( پاتولوژیست )، رئیس زاده، امیر رضا نیا و خانم منیژه فرهی ( سیتولوژیست )

مسئول پرسنلی بخش:   
خانم فاطمه اصقلانی

پرسنل بخش:
خانم‌ها:  زهره نیکنامی، سمانه شعبانپور، زهرا هرسنی و آقای محمود نعمتی


انجام تمامی سیتولوژی مایعات، PAP اسمیر،FNA ، پاتولوژی بافت و IHC


تجهیزات بخش :      

    Tissue processor shandon citadel1000
    Cyto Tek sakura
    E-prep processor
    Microtome knife sharpener Leitz  
    Microtome knife sharpener Sakura


 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط