: امروز : دوشنبه ، 10 آذر 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

آبان
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B-cross laps

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش  B-cross laps   

  

نام آزمایش: B-cross laps
روش: CLIA
 محدوده مرجع:

 

Males:
0.038 - 0.724

Females:
Pre menopausal : 0.034 - 0.635
Post menopausal : 0.034 - 1.037

واحد: ng/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط