: امروز : جمعه ، 04 مهر 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

 

  

نام آزمایش: TSH
روش: CLIA
 محدوده مرجع: 0-6 day : 0.70-15.2
>6-<3 m : 0.72-11.0
>3m-<12m : 0.73-8.35
>1y-<=6y: 0.70-5.97
>6y-<12y : 0.60-4.84
Adults : 0.39 - 4.3

 
واحد: mIu/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط