: امروز : سه شنبه ، 06 فروردین 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SHBG

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SHBG

  

نام آزمایش: SHBG
روش: CLIA
محدوده مرجع:

Male: 10-57

Female: 18-144

واحد: nmol/L

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط