: امروز : شنبه ، 09 فروردین 1399 ساعت
 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP High Sensitive

 

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP High Sensitive

 

 

نام آزمایش: CRP High Sensitive 
روش:

Imm.Turb

 محدوده مرجع: New born up to 3 weeks   : Up to 4.1
Child                             : Up to 2.8
Adults                           : Up to 5
واحد: mg/L

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط