: امروز : شنبه ، 06 آذر 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Tetanus Ab ( IgG )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Tetanus Ab ( IgG )

 

نام آزمایش: Tetanus Ab ( IgG )
روش: Elisa

محدوده مرجع:

 

<9 Negative
9-11 Borderline
>11 Positive

واحد: Index

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط