: امروز : شنبه ، 10 اسفند 1398 ساعت
آزمایش جدید

٢٣

بهمن
1398

آزمایش جدید

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

پانل STD به روش PCR

همکارمحترم به آگاهی می رساند، پانل STD به روش  PCR ، که شامل پاتوژنهای زیر می‌باشد در آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور قابل انجام می‌باشد.

 

1- Chlamydia trachmatis

2- Neisseria gonorrohoeae

3- Mycoplasma genitalliun

4-  Mycoplasma hominis

5- Trichomonas vaginalis

6- Ureaplasma urealyticum

7- Ureaplasma parvum

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط