: امروز : جمعه ، 04 مهر 1399 ساعت
 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

  

نام آزمایش: C-peptide
روش: CLIA
 محدوده مرجع:

 

12 h  fasting : 0.8 - 4.2
  

واحد: ng/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط