: امروز : شنبه ، 10 خرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG , BhCG-T , BhCG-2

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG , BhCG-T , BhCG-2

  

نام آزمایش: BhCG , BhCG-T , BhCG-2
روش: ECLIA
 محدوده مرجع:

آقایان

Up to 3.5

بانوان

Negative < 6.0
Doubtfull 6 - 25
Positive > 25

 

واحد: mIu/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط