: امروز : پنج شنبه ، 29 اردیبهشت 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

بهمن
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG , BhCG-T , BhCG-2

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG , BhCG-T , BhCG-2

  

نام آزمایش: BhCG , BhCG-T , BhCG-2
روش: CLIA
 محدوده مرجع:

آقایان

Up to 3.5

بانوان

Negative < 6.0
Doubtfull 6 - 25
Positive > 25

 

واحد: mIu/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط