: امروز : چهارشنبه ، 02 بهمن 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipoprotein a

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipoprotein a

 

  

نام آزمایش: Lipoprotein a
روش: Imm.Turb
 محدوده مرجع: Up to 30
واحد: mg/dl   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط