: امروز : پنج شنبه ، 08 آبان 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

مهر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌های F.XI, F.XII, F.VII, F.V

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌های  F.XI, F.XII, F.VII, F.V

  

نام آزمایش:  F.XI, F.XII, F.VII, F.V
روش: Coagulation
 محدوده مرجع:

   F.XI : 60-150

   F.XII : 50-150

   F.VII : 55-170

   F.V : 70-120

واحد:  %

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط