: امروز : جمعه ، 04 مهر 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipase

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipase

  

نام آزمایش: Lipase
روش: colorimetric
 محدوده مرجع:
Up to 60
واحد: U/L   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط