: امروز : سه شنبه ، 26 تیر 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٠

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti jo-1 Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti jo-1 Ab

  

نام آزمایش: Anti jo-1 Ab
روش: Elisa
 محدوده مرجع:

 

< 20   : Negative
>= 20 : Positive


  

واحد: RU/mL

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط