: امروز : یکشنبه ، 26 مرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

  

نام آزمایش: Anti SSA (Ro) Ab(60KD)
روش: Elisa
محدوده مرجع: Negative       < 20
Positive        >= 20
واحد: Ru/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط