: امروز : جمعه ، 17 مرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Hb A1c

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Hb A1c

  

نام آزمایش: Hb A1c
روش: Immu.Turb
 محدوده مرجع:

 

Non diabetics   :  4 - 6
Diabetic             : > 6.5
Good control    : < 7.0
Fair control     : 7.0-9.5
Poor control    : > 9.5

 

واحد: %

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط