: امروز : شنبه ، 10 خرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1 ( کیت Diasorin )

تغییر  مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

 

نام آزمایش: IGF-1

روش : CLIA - ( کیت Diasorin )

واحد: ng/ml

دریافت محدوده مرجع
   میانگین نظرات : 1 - 1 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط