: امروز : سه شنبه ، 04 آذر 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

آبان
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Brucella (IgG,IgM)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Brucella (IgG,IgM)

  

نام آزمایش: Brucella (IgG,IgM)
روش: Elisa
 محدوده مرجع:

Negative : <9

Borderline : 9-11

Positive   : >11

واحد: NTU   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط