: امروز : شنبه ، 09 مرداد 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

تیر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

  

نام آزمایش: Estradiol
روش: CLIA
 محدوده مرجع:

   Males : 11-44

Females

Pre-menopausal  


        Follicular phase : 21-251
                 Mid-cycle phase : 38-649
          
  Luteal phase : 21-312

     Post meno pausal :  Up to 28

واحد: pg/mL

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط