: امروز : شنبه ، 09 فروردین 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

  

نام آزمایش: Androstenedione
روش: CLIA
 محدوده مرجع:

   Males : 0.6-3.1

Females : 0.3-3.3

واحد: ng/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط