: امروز : جمعه ، 07 بهمن 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

 

نام آزمایش:  Free T4

روش:  CLIA

واحد: ng/dl

محدوده مرجع: 

بازه سنی : از 1 روز تا 5 روز

0.9 - 2.5

بازه سنی : از 6 روز تا 2 ماه

0.9 - 2.2

بازه سنی : از 3 ماه تا 11 ماه

0.9 - 2

بازه سنی : از 12 ماه تا 5 سال

1 - 1.8

بازه سنی : از 6 سال تا 10 سال

1 - 1.7

بازه سنی : از 11 سال تا 19 سال

1 - 1.6

بازه سنی : از 20 سال تا 150 سال

0.9 - 1.7
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط