: امروز : شنبه ، 10 اسفند 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alpha 1 anti Trypsin

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alpha 1 anti Trypsin

 

  

نام آزمایش: Alpha 1 anti Trypsin
روش: Imm.Turb
 محدوده مرجع: 90 - 200
واحد: mg/dl

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط