: امروز : جمعه ، 09 اسفند 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Phenytoin

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Phenytoin

  

نام آزمایش: Phenytoin
روش: HPLC
 محدوده مرجع:
Therapeutic range : 10-20
واحد: micg/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط