: امروز : شنبه ، 02 شهریور 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

 

نام آزمایش: 17OH Progesterone

روش: Elisa

واحد: ng/ml

محدوده مرجع:

آقایان

New born 5 - 30 day : <0.7 - 2.5
31 - 60 day male : 0.8 - 5.0
Children 3 - 14 years : 0.07 - 1.7
Adults : 0.1 - 2.5

بانوان

New born5-30 days : Up to 2.5
31-60 days : 0.5 - 2.3
Children 3 - 14 years : 0.07 - 1.7
Adults : Follicular phase : 0.2 - 1.3
Luteal phase : 1.0 - 4.5
Postmeno phase : 0.2 - 0.9
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط