: امروز : چهارشنبه ، 23 آبان 1397 ساعت
بیوشیمی بالینی

بیوشیمی بالینی

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

مسئول فنی بخش :
خانم دکتر مریم جلالی (بیوشیمیست)

مسئول علمی بخش :
دکتر ستار گرگانی(بیوشیمیست)

مسئول پرسنلی بخش:
خانم طوبی تاجدینی

پرسنل بخش:
خانم ها: مریم قاسمی، راحله عبدیل زاده، فاطمه به لقا و آقای امیر حسین‌آبادی


 این بخش با فعالیت در دو شیفت کاری، آزمایش‌های روتین و تخصصی بیوشیمی را بطور روزانه انجام می‌دهد.


تجهیزات بخش :

    اتوآنالیزر
    الکترولیت آنالیزور Medica (ISE)
    دستگاه بیلی روبین متر      
    آنالیز دستی   Clima
    Hitachi 717                               
    Hitachi 912              
    Hitachi 917          
    Cobas integra 400
    Cobas mira’s


 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط