: امروز : یکشنبه ، 26 مرداد 1399 ساعت
گازهای خونی

گازهای خونی

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

مسئول علمی و فنی  بخش : 
خانم دکترمریم جلالی

مسئول پرسنلی بخش:  
خانم کلاریس ماناسیان

تجهیزات بخش:

    Blood gase


 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط