: امروز : شنبه ، 09 مرداد 1400 ساعت
گازهای خونی

مسئول علمی و فنی  بخش : 
خانم دکترمریم جلالی

مسئول پرسنلی بخش:  
خانم کلاریس ماناسیان

تجهیزات بخش:

    Blood gase


 
   میانگین نظرات : 4 - 1 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط