: امروز : دوشنبه ، 10 آذر 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

آبان
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Osteocalcin

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Osteocalcin

  

نام آزمایش: Osteocalcin
روش: CLIA
 محدوده مرجع:
10.4 - 45.6 
واحد: ng/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط