: امروز : سه شنبه ، 04 تیر 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

فروردین
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori Ag (stool)

 

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori Ag (stool)

نام آزمایش: H.pylori Ag (stool)
روش: Elisa
 محدوده مرجع: Negative   : < 0.04
Positive     : > 0.05
واحد: micg/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط