: امروز : چهارشنبه ، 25 تیر 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

تیر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

  

نام آزمایش: C-peptide
روش: CLIA
 محدوده مرجع: 0.9-4.2
واحد: ng/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط