: امروز : شنبه ، 06 آذر 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori Ag (stool)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori Ag (stool)

 

نام آزمایش: H.pylori Ag (stool)
روش: ELISA
 محدوده مرجع: Negative     =< 5
Positive        > 5
واحد: U/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط