: امروز : پنج شنبه ، 08 آبان 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

مهر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

  

نام آزمایش: Androstenedione
روش: Elisa
 محدوده مرجع:

   Males : 0.6-2.7

Females


Follicular phase : 0.75-3.1

                 Luteinic phase : 0.94-3.2

واحد: ng/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط