: امروز : چهارشنبه ، 25 تیر 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

تیر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti GAD Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti GAD

  

نام آزمایش: Anti GAD Ab
روش: Elisa
 محدوده مرجع: < 10 : Negative
>=10 : Positive
واحد: IU/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط