: امروز : شنبه ، 11 تیر 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PSA

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PSA

  

نام آزمایش: PSA
روش: CLIA
 محدوده مرجع: Up to 40 Yrs : Up to 2.0
40-49 Yrs : Up to 2.5
50-59 Yrs : Up to 3.5
60-69 Yrs : Up to 4.5
70 -79 Yrs : Up to 6.3
> or 80 Yrs : Up to 7.2
واحد: ng/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط