: امروز : شنبه ، 10 اسفند 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Borrelia Burgdorferi Ab (IgG) (Lyme-G)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Borrelia Burgdorferi Ab (IgG)

  

نام آزمایش: Borrelia Burgdorferi Ab (IgG)
نام اختصاری: Lyme-G
روش: CLIA
 محدوده مرجع: <10    : Negative
10-15  : Borderline
>15    : Positive
واحد: Au/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط