: امروز : شنبه ، 06 آذر 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

 

  

نام آزمایش: Anti TSH receptor Ab
روش: ELISA
 محدوده مرجع: Negative : < 1.8
Borderline : 1.8 - 2.0
Positive : >= 2.0
واحد: IU/L

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط